Hypnotherapie

Hypnotherapie heeft veel te bieden.

Deze therapie leert je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf te luisteren. Hierdoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kun je nieuwe inzichten verkrijgen en deze op je eigen manier toepassen in je dagelijks leven en zo je doelen verwezenlijken.

Het is een effectieve methode om emotionele, psychische of lichamelijke klachten te behandelen. Het maakt je tevens bewuster van belemmerende gedachten en gedragspatronen en helpt je, je daarvan te bevrijden. Het is een ondersteuning om meer balans en zelfvertrouwen te vinden en evenwichtiger in het leven te staan.

Met hypnotherapie kom je gemakkelijker in contact met vroegere ervaringen, emoties en gedachten die jouw leven kunnen beperken of blokkeren, waardoor je inzicht krijgt in de oorzaak van deze klachten. Hypnose en hypnotherapie worden niet alleen door hypnotherapeuten toegepast. Medisch specialisten zoals chirurgen, radiologen, en (tand)artsen maken er gebruik van. Ook in de geestelijke gezondheidszorg maken behandelaars met regelmaat gebruik van hypnose.

Wat is hypnotherapie?

Volgens de definitie van de NBVH is hypnotherapie een behandelmethode bij klachten van psychische en psychosomatische aard. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van andere gangbare therapievormen waarvan de werking is aangetoond.

Hypnotherapie is dus een vorm van psychotherapie waarbij een trancetoestand benut wordt, zodat je aandacht sterk gericht is op één zaak, om zo contact te maken met je eigen innerlijke. Op zo'n moment kun je delen van jezelf bereiken waartoe je met je gewone bewustzijn geen toegang hebt. Daardoor krijg je meer inzicht en grip op je onbewuste reacties en mogelijkheden. Door zo met je 'onbewuste' om te gaan kun je de zelfgenezende processen in het lichaam stimuleren, beter leren omgaan met je emoties en beter gebruik maken van je lichamelijke en geestelijke mogelijkheden.

Ik help je door middel van vragen, opmerkingen en suggesties te geven. Daarmee ben je in staat om voor jezelf een omgeving te creëren waarin je optimaal gebruik kunt maken van je eigen aanwezige mogelijkheden/oplossingen.

Waarvoor hypnotherapie?

Een greep uit de mogelijke toepassingen:

• Leren omgaan met spanningen, bijvoorbeeld nervositeit, stress, emotionele uitbarstingen, kwaadheid en agressie

• Burn out

• Traumaverwerking

• Rouwverwerking

• Oplossen van psychische problemen zoals bijvoorbeeld depressieve gevoelens, irrationele angsten en fobieën

• Afleren van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld verslavingen, dwangmatig handelen of vermijdingsgedrag

• Concentratie- en geheugenproblemen

• Slaapproblemen zoals slapeloosheid of nare dromen

• Faalangst

• Seksuele problemen

• Psychosomatische klachten, bijvoorbeeld maag- en darmklachten, hyperventileren, slikklachten

• Afvallen, eetstoornis

• Stoppen met roken

• Opheffen of verzachten van pijnklachten

• Versterken en/of ondersteuning van een genezingsproces

• Trainen van lichamelijke en sociale vaardigheden.

• Inzicht krijgen in de eigen persoonlijkheid en mogelijkheden

Gedragstherapie

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarin het menselijk gedrag in wisselwerking met omgevingsfactoren centraal staat. Iedereen doet, denkt en handelt op een bepaalde manier.

In de loop van ons leven hebben we veel negatief gedrag aangeleerd. Iemand die hierdoor problemen krijgt, kan leren anders te denken en/of te handelen om zodoende zijn klachten op te heffen of te verminderen.

Deze therapie is gericht op het verhelpen van concrete problemen of klachten. Psychische klachten zijn vaker terug te voeren op negatieve ervaringen in je verleden. Door zulke ervaringen kunnen ook negatieve ideeën over jezelf ontstaan. Je leert nu anders om te gaan met datgene waar je bang voor bent of moeite mee hebt. Ook omgevingsfactoren zoals geboorte, sterfgevallen, scheidingen maar ook bijvoorbeeld werksituaties en relatieproblemen kunnen van invloed zijn. Met behulp van deze therapie kun je nieuwe, positieve ervaringen opdoen. Daardoor groeit je zelfvertrouwen en verminderen de klachten.

Verbaaltherapie

Verbaaltherapie is een vorm van therapie waarbij door middel van gesprekken helderheid in je gedachten en je gevoelens wordt gecreëerd. Een goede ondersteuning om gewenste veranderingen in je leven door te voeren.

Image

Lid NBVH: 99006
AGB Code: 90023996
RBCZ licentie nr. 403217B

Het voorgesprek en de sessies duren ongeveer een uur per keer.

Het aantal sessies dat nodig is, is afhankelijk van het probleem. Soms ben je met 3 of 4 afspraken geholpen. Meestal zijn 5 tot 8 sessies van een uur voldoende.

Tarief per sessie € 65,00

Vergoeding bij sommige zorgverzekeraars mogelijk.

Het kennismakings-gesprek is gratis.

Je bent vaker onder hypnose dan je denkt! Denk maar eens aan al die keren dat je dagdroomde, of als je opgaat in een aparte film of boek.

Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Prikkels van buitenaf zijn op dat moment even minder voelbaar. Dit type trance wordt gebruikt bij hypnotherapie. Zo kun je geconcentreerd bezig zijn met wat in je leeft.

Er ontstaat ruimte om bezig te zijn met je problemen en deze aan te pakken.