RON MAI | ALGEMEEN | HYPNOTHERAPIE | WERKWIJZE | ERVARINGEN | DE PRAKTIJK | CONTACT | LINKS
Vitaliteit & Gezondheid Parkstad

Vitaliteit & Gezondheid Parkstad wordt gevormd door verschillende zelfstandig werkende Therapeuten die werkzaam zijn in de reguliere en complementaire gezondheidszorg. Onze kracht ligt in de mogelijk-
heid tot directe samenwerking van de verschillende vakgebieden.
Op die manier kunnen wij uniek maatwerk bieden.

Onze visie gaat verder dan het opheffen van klachten. Wij willen ook werken aan de oorzaak en de preventie van klachten. Dit biedt op langere termijn de beste garantie voor uw lichamelijk en geestelijk welzijn.

Alle therapeuten zijn aangesloten bij de desbetreffende beroeps-verenigingen en onze consulten worden bijna geheel of gedeeltelijk vergoed uit de aanvullende verzekeringen, wat voor u een garantie
is op kwaliteitszorg. Tevens valt onze zorg niet onder het eigen
risico van uw basisverzekering, omdat uw vergoeding valt onder
de aanvullende verzekering. U kunt zonder doorverwijzing van
een huisarts of specialist bij ons terecht.
 

Vitaliteit & Gezondheid Parkstad
Horizonstraat 71
6446 SC Brunssum