RON MAI | ALGEMEEN | HYPNOTHERAPIE | WERKWIJZE | ERVARINGEN | DE PRAKTIJK | CONTACT | LINKS
Hypnotherapie heeft veel te bieden.

Deze therapie leert je op een andere manier dan je gewend bent naar jezelf te luisteren. Hierdoor kom je dichter bij je onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kun je nieuwe inzichten verkrijgen en deze op je eigen manier toepassen in je dagelijks leven en zo je doelen verwezenlijken.
Het is een effectieve methode om emotionele, psychische of lichamelijke klachten te behandelen. Het maakt je tevens bewuster van belemmerende gedachten en gedragspatronen en helpt je, je daarvan te bevrijden. Het is een ondersteuning om meer balans en zelfvertrouwen te vinden en evenwichtiger in het leven te staan.
Met hypnotherapie kom je gemakkelijker in contact met vroegere ervaringen, emoties en gedachten die jouw leven kunnen beperken of blokkeren, waardoor je inzicht krijgt in de oorzaak van deze klachten. Hypnose en hypnotherapie worden niet alleen door hypnotherapeuten toegepast. Medisch specialisten zoals chirurgen, radiologen, en (tand)artsen maken er gebruik van. Ook in de geestelijke gezondheidszorg maken behandelaars met regelmaat gebruik van hypnose.

Gedragstherapie

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie waarin het menselijk gedrag in wisselwerking met omgevingsfactoren centraal staat. Iedereen doet, denkt en handelt op een bepaalde manier.
In de loop van ons leven hebben we veel negatief gedrag aangeleerd. Iemand die hierdoor problemen krijgt, kan leren anders te denken en/of te handelen om zodoende zijn klachten op te heffen of te verminderen.

Deze therapie is gericht op het verhelpen van concrete problemen of klachten. Psychische klachten zijn vaker terug te voeren op negatieve ervaringen in je verleden. Door zulke ervaringen kunnen ook negatieve ideeën over jezelf ontstaan. Je leert nu anders om te gaan met datgene waar je bang voor bent of moeite mee hebt. Ook omgevingsfactoren zoals geboorte, sterfgevallen, scheidingen maar ook bijvoorbeeld werksituaties en relatieproblemen kunnen van invloed zijn. Met behulp van deze therapie kun je nieuwe, positieve ervaringen opdoen. Daardoor groeit je zelfvertrouwen en verminderen de klachten.

Verbaaltherapie

Verbaaltherapie is een vorm van therapie waarbij door middel van gesprekken helderheid in je gedachten en je gevoelens wordt gecreëerd. Een goede ondersteuning om gewenste veranderingen in je leven door te voeren.

Lid NBVH: 99006
AGB Code: 9008546


Het voorgesprek en de sessies duren ongeveer een uur per keer.

Het aantal sessies dat nodig is, is afhankelijk van het probleem. Soms ben je met 3 of 4 afspraken geholpen. Meestal zijn 5 tot 8 sessies van een uur voldoende.

Het kennismakings-gesprek is gratis.